Professionellt instrument för klimat-/fukt-/temperaturmätning och lokalisering av värmebryggor och kondensfukt med Bluetooth-gränssnitt

CondenseSpot XP Kondensfuktmätare

 • Lokalisering av värmebryggor och riskområden för kondensvattenbildning genom värmebryggsläge med daggpunktsvisning
 • Temperaturmätområde (-40°C till 800°C)
 • Emissionsfaktor: 0,01 – 1,0 (ställbar) med snabbval av 5 lagringsplatser
 • Exakt anvisning av mätzon genom 8-punkts lasercirkel
 • Min/Max/AVG/Dif-funktion: Enligt önskemål visas det minsta, det högsta, det genomsnittliga mätvärdet eller differens-IR-mätvärdet
 • Färglarmsfunktion: Värmebryggsvarning med färgskärmsvisning
 • Anslutning för temperatursensor av typ K
 • Minnesfunktion: 50 minnesplatser
 • Bluetooth-gränssnitt för överföring av mätdata
 • Bargraf – kondensvattenindikator
 • Optik 30:1
 • Belyst multifunktionsskärm

Tillval:

 

CondenseSpot XP Kondensfuktmätare

Kondensfuktmätare med Bluetooth

Artikelnr: 082.047A Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare

Ytterligare information

Mätområde infraröd

-40°C till 800°C
Noggrannhet:
± (1°C + 0,1°C / 1°C) (-40°C till 0°C)
± 1°C eller ± 1% avrochat uppåt (0°C till 33°C)
± 2°C eller ± 2% avrochat uppåt (>33°C)

Omgivandetemperatur/ Fuktkuletemperatur

-20°C till 65°C
Noggrannhet:
± 1°C (0°C till 50°C)
± 2,5°C (50°C)

Relativ luftfuktighet

1% till 99%
Noggrannhet:
± 3% (20% till 80%)
± 5% (80%)

Daggpunktstemperatur

-50°C till 50°C
Noggrannhet:
± 1,5°C (41%rH till 95%rH)
± 2°C (31%rH till 40%rH)
±2,5°C (20%rH till 30%rH)

Kontakttemperatur K-typ

-30°C till 1372°C
Noggrannhet:
± 1°C eller ± 1% avrochat uppåt

Dokument

Produktblad