Elektronisk materialfuktmätare för lokalisering och bedömning av fuktfördelning och fuktskador i vägg, golv eller tak

MultiWet-Finder Plus Fuktmätare

MultiWet-Finder Plus Fuktmätare används för icke-förstörande lokalisering och bedömning av fuktfördelning i vägg, golv eller tak. Vid läckagelokalisering i samband med besiktning av skadeplatsen kan man snabbt få en överblick över skadornas allvar och fördelning i byggnaden. Efter fuktmätning i det skadade området kan användaren jämföra indexvärdet med referensvärdet som uppmätts tidigare i ett område utan fuktskador. På så sätt går det att avgöra i vilken utsträckning och vilka delar av byggnaden som är fuktskadade.

  • Enkel detektering och bedömning av fuktfördelningen i vägg, golv och tak
  • Snabb överblick över fuktskadornas omfattning och allvar vid besiktning av skadeplatsen
  • Materialkurvor för cementavjämning, anhydritavjämning och betong i CM-% och mass-%
  • Effektiv lokalisering av byggnadsområden med de största fuktskadorna
  • Icke-förstörande kapacitiv mätmetod
  • Lättavläst display med referens-, max.- och indexvärde

MultiWet-Finder Plus Fuktmätare

Fuktmätare

Artikelnr: 082.091A Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare

Dokument

Produktblad