GSSI

GSSI är världsledare i ”Ground Penetrating Radar Systems”

Det är ett internationellt respekterat företag som är känt för sina tekniska framsteg inom geofysiska, arkeologiska, infrastruktur-, offentliga arbeten etc.