Digitala Multimetrar

Fluke Digitala Multimetrar – när drifttiden är viktig

Flukes digitala multimetrar (DMM) finns på fler verktygsbälten, hittar fler problem än andra jämförbara testverktyg. Alla utformningar är testade till det yttersta: fall, stötar, fukt, listan kan göras lång. Alla digitala multimetrar från Fluke ger dig det du behöver: noggranna mätdata, konsekventa och pålitliga prestanda, säkerhetsklassning och den bästa garantin.

En Fluke digital multimeter med appen Fluke Connect® gör det möjligt att placera verktygen, inte dig själv, i närheten av strömförande paneler. Det är enkelt. Du kan visa multimetermätningar plus avläsningar från upp till tre trådlösa moduler. Tack vare avståndet mellan dig och den farliga mätningsplatsen minskar risken för att du exponeras för ljusbågar.

Med appen Fluke Connect® går det att skicka mätdata till smarttelefonen, så att du kan spara och dela avläsningar från fältet med teamet, när som helst och var som helst.

Visar alla 9 resultat

  • Fluke 113 Digital Multimeter

  • Fluke 114 Digital Multimeter

  • Fluke 115 Digital Multimeter

  • Fluke 116 Digital Multimeter

  • Fluke 117 Digital Multimeter

  • Fluke 175 Digital Multimeter

  • Fluke 177 Digital Multimeter

  • Fluke 179 Digital Multimeter

  • Fluke 87-V Digital Multimeter

Visar alla 9 resultat