Drönarregler

Drönarregler

Vad gäller när man vill flyga med sin drönare?

Här kommer en kort genomgång vad som gäller. Givetvis är det gällande regelverk som gäller och därför är det bra att kika Transportstyrelsens drönarsida för de senaste uppdateringarna. Uppgifterna nedan är från senaste uppdateringen som var 1:e januari 2024. För att se mer om vad som ändrades då så kan du kika på denna snabbguide.

Var du får flyga med din drönare?

När du flyger med din drönare behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är tillåtet att flyga. På Luftfartsverkets drönarkarta går det att se var restriktionsområdena finns. Mer information om att flyga drönare i luftrummet kan du läsa här.

Drönaroperatör och fjärrpilot?

Drönaroperatör är den som är ansvarig för flygningen. Fjärrpilot är den som flyger drönaren. Detta kan vara en och samma person. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter. Drönaren skall vara märkt med Operatörs-ID. Mer om detta finns att läsa här. Ansökningskostnaden kostar idag 145kr och årsavgiften därefter på densamma.

Kategorier:

Den som flyger drönaren är en så kallad fjärrpilot.

Öppen:

I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg. För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det. Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.
  • A1, där flygningar i närheten av människor får förekomma i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare.
  • A2, där flygningar måste ske minst 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare. Avståndet kan minskas till 5 meter i låghastighetsläge och efter utvärdering av situationen.
  • A3, där flygningar ska utföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden och gäller samtliga klasser (C0-C4) av drönare.

Specifik:

Alla flygningar som överskrider begränsningarna i den öppna kategorin innebär en större risk för utomstående. För att utföra detta krävs tillstånd i den specifika kategorin eller certifierade kategorin. Mer information om kategori specifik

Certifierad:

Flygningar med hög risk för utomstående kräver både certifiering och registrering av själva drönaren. Exempel på sådana flygningar är transporter av personer eller flygningar över folksamlingar. Flygningar i den certifierade kategorin kräver ett tillstånd från Transportstyrelsen. Mer information om kategori certifierad För att få flyga inom dessa kategorier kräver det att fjärrpiloten har ett giltigt behörighetsbevis. Beviset får man genom att utbilda sig och genomför ett teoriprov som motsvarar den kategori som flygningen avser. Det finns dock undantag där flygningar inte kräver ett behörighetsbevis. Det kan till exempel vara när drönaren:
  • Är en leksak
  • Väger under en specifik vikt
Mer information om utbildning för fjärrpiloter Här kan ni läsa mer om våra drönare från DJI och SenseFly!

Lista över C-klassificeringar

drönar-c-klasser