TinyMobileRobots

TinyMobileRobots är specialiserade på pålitliga utsättningsrobotar med hög precision som utför markeringar och utsättningar inom landmätning, utsättning på väg, parkeringar m.m.

En kombination av avancerad robotprogramvara med artificiell intelligens och högprecisionsteknologi kännetecknar deras produkter. Målet är alltid att göra den vetenskapliga och tekniska utvecklingen till meningsfulla lösningar för användaren.