Markradar

Att lokalisera och markera underjordiska objekt i realtid i fält har varit en kraftfull tillämpning av markradar i många år. En kunnig användare med en markradar som en del av sin verktygslåda kan exakt identifiera nedgrävda objekt. Markradar UtilityScan är byggd för att påskynda arbetsflödet från detektering till rapportering.

Endast ett sökresultat

  • Utilityscan

    Markradar UtilityScan

Endast ett sökresultat