Skikttjockleksmätare för fastställande av ickemetalliska skikt på metallunderlag

CoatingTest-Master Skikttjockleksmätare

  • Mätning av skikttjocklek med hjälp av induktions- eller virvelströmsprincipen
  • Mätbara beläggningar: ickemagnetiska beläggningar (färg, zink på stål), isolerande beläggningar (färg, eloxerande beläggningar) på ickejärnhaltiga metaller
  • Automatisk identifiering av underlagsmaterialet (järnhaltigt/ferromagnetiskt, ickejärnhaltigt/ickeferromagnetiskt)
  • Internt minne för 400 mätvärden
  • Enpunkts- och tvåpunktskalibrering
  • USB-gränssnitt för överföring av mätdata och utvärdering med hjälp av programvara
  • Min/Max/Avg-indikat
  • Belyst, tydlig  display

CoatingTest-Master Skikttjockleksmätare

Skikttjockleksmätare

Artikelnr: 082.150A Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare

Ytterligare information

Mätområde magnetisk induktion

0 till 1250 μm

Noggrannhet magnetisk induktion

0 till 850 μm / (+/- 3% +/- 1 μm), 850 till 1250 μm / (+/- 5%)

Mätområde virvelströmsprincip

0 till 1250 μm

Noggrannhet virvelströmsprincip

0 till 850 μm / (+/- 3% +/- 1 μm), 850 till 1250 μm / (+/- 5%)

Dokument

Produktblad