Universell detektor för trä, metall, koppar, järn och spänningsförande ledningar

MultiFinder Plus Regelsökare

  • Enknapps-användning för omställning av olika mätlägen
  • Tack vare användarstyrningen på LC-displayen kan enheten användas enkelt och säkert
  • Auto-Calibration: Anpassar enheten till olika underlag direkt efter påslagningen
  • Auto-Cal Plus: Möjliggör enkel ingränsning av mätobjekt i Metal-Scan-läge
  • Akustiska och optiska signaler för lokalisering av föremål
  • Hög funktionssäkerhet tack vare särskilda varningslarm
  • Extra funktion: I metall-läget kan MultiFinder Plus även upptäcka dolda icke spänningssatta elkablar
  • Belyst display

MultiFinder Plus Regelsökare

Regelsökare

Artikelnr: 080.965A Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare

Dokument

Produktblad