Laseravståndsmätare – Med grön laserteknik

LaserRange-Master Gi5 Avståndsmätare Grön

  • Grön laserpunkt framtill i DLD utförande som ger en hög kvalité med en extremt synbar laserpunkt vid mätningen
  • Invändigt mätområde 0,05 – 50 m
  • Mätnoggrannhet ± 2 mm (normalt)
  • Yt- och volymfunktionen tillåter registrering av rumsstorlek, exempelvis för beräkning av materialmängder
  • Vinkelfunktion 1 + 2 + 3*, kontinuerlig min/max-mätning
  • Digital libell för injustering av mätinstrumentet
  • Kalibrering av lutningssensorn
  • 360° lutningssensor för bestämning av vågrätt och lodrätt avstånd
  • Belyst 4-radig LC-display i färg
  • Stabilt ergonomiskt hölje

* Tillsammans med 360° lutningssensor

LaserRange-Master Gi5 Avståndsmätare Grön

Laseravståndsmätare grön laser

Artikelnr: 080.838A Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare

Dokument

Produktblad