ThermoMAP eBee/eBee Plus

ThermoMAP möjliggör eBee/eBee Plus att spela in termisk video och termiska stillbilder, så att du kan skapa kompletta termiska kartor över en plats (till exempel för att kartlägga vattendistribution, kontrollera fjärrvärmenät eller dokumentera värmeförluster).

ThermoMap eBee/eBee Plus

Termisk kamera

Artikelnr: 12336 Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare