C.Scope DXL4 Kabelsökare

Den nya XL4-serien av kabelsökare och sändare från C.Scope visar ett betydande framsteg när det gäller kabeldetektering.
Innovativa nya funktioner har introducerats och populära befintliga detekteringssätt har förbättrats för att låta XL4-serien av kabelsökare och sändare framgångsrikt upptäcka kablar och ledningar. Kabelsökare är främst tänkt för användning av bygg- och gräventreprenörer, elinstallatörer m.m. för enklare kabelutsättning.

Förbättrad prestanda i alla fyra detektionslägen

DXL4 Kabelsökare har förbättrad prestanda över alla detekteringslägen; Power, Radio, Generator och AllScan, samtidigt som de är lätta att använda.

Djupmätning

När DXL4 används tillsammans med en SGA4- eller en SGV4 sändare mäts och indikeras djupet på nedgrävda kablar, ledningar och sonder med en knapptryckning.

Samtidig dubbel frekvens

Den samtidiga dubbelfrekventa 33kHz och 131kHz signalutgången från sändarna är idealisk för att maximera antalet nedgrävda tjänster som kan strömförsörjas och sedan detekteras, vilket ger en betydande förbättring av detekteringen av kablar med mindre diameter eller dåligt jordade.

Överbelastningsskydd

Optimerad sökar känslighet och brusavvisning innebär att CXL4 kan hantera de högsta nivåerna av bakgrundsstörningar som hittats, vilket gör att även de svagaste signalerna kan detekteras framgångsrikt.

Intelligenta nya funktioner:

AlarmZone™
AlarmZone™ uppmärksammar användaren vid upptäckt av grunda kablar eller ledningar med exakt utläsningsdjup. Utläsningsdjupet kan justeras av användaren för att bäst anpassning via PC Toolkit.

Dynamisk Swing Sensor
Den dynamiska svängsensorn som försiktigt varnar användaren om sökaren svängs för mycket, vilket potentiellt äventyrar noggrannheten för alla lokaliseringar.

PeakHold
PeakHold tillåter operatörer att snabbt och säkert fastställa den exakta positionen för nedgrävda tjänster

Dataloggning
DXL4 Kabelsökare har full dataloggningskapacitet. Ett års data kan lagras, vid normal användning, på både sökare och sändare (SGV4).

Dataloggöverföring via USB
Detta kan bekvämt överföras när som helst för analys via en USB-kabel till en PC eller trådlöst via Bluetooth™ (modellenberoende) till en PC, surfplatta eller smartphone.

Dataanalys

C.Scope PC ToolKit och Relay Smartphone App
De gratis nedladdningsbara C.Scope PC Toolkit och C.Scope Relay Smartphone App analyserar de lagrade dataloggarna till diagram och grafer som illustrerar alla aspekter av användningen.

GPS

DXL4-DBG med inbyggd GPS gör det möjligt att registrera exakt var lokaliseringarna har använts som sedan kan ses i samarbete med Google Earth™ eller Google Maps™.

Tolv månaders GPS-data lagras vid normal användning. Detta kan bekvämt överföras när som helst via en USB-kabel till en PC eller trådlöst via Bluetooth™ till en PC, surfplatta eller smartphone till handledare för analys. De gratis nedladdningsbara C.Scope PC Toolkit och Relay smartphone App analyserar lagrad data.

Dessutom kan sökarna paras ihop med tredje parts GPS-mätningsutrustning, via Bluetooth™, vilket underlättar undersökningar av underjordiska kablar.

Kalibrering

DXL4 Kabelsökare kräver ingen periodisk omkalibrering. Ett helt automatiskt dagligt självtest (ADST) testar och bekräftar att de fungerar på optimal nivå varje dag.

Automatiskt dagligt självtest (ADST)
DXL4 Kabelsökare utför ett automatiskt dagligt självtest (ADST). ADST kontrollerar funktionen hos sökaren inklusive de mottagande antennerna varje dag när den slås på för första gången. SGV4 sändaren utför också ett omfattande automatiskt dagligt självtest (ADST).

I början av varje användningsdag ger ett positivt automatiskt dagligt självtestresultat en bekräftelse till användaren att kabelsökaren fungerar på optimal nivå.

Resultatet av detta test registreras och lagras i minnet i produktens inbyggda datafiler och kan laddas ner till en PC när som helst inom de följande 12 månaderna*.

Produktvalideringscertifiering
Dessa testresultat kan användas för att producera ett produktvalideringscertifikat med C.Scope PC Toolkit. Dessutom finns alla resultat av självtestet som har utförts under de senaste tolv månaderna* tillgängliga. PC Toolkit kan också användas för att visa och skriva ut en kopia av det ursprungliga fabrikskalibreringscertifikatet.

Högupplöst bakgrundsbelyst display

DXL4 har en stor, tydlig och lättläst bakgrundsbelyst LCD-display monterad bakom en skyddande polykarbonatlins. Displayen visar detektionsläge, signaltoppnivå, djup, signalstyrka och batteritillstånd. Den visar också resultaten av det automatiska dagliga självtestet.

Avtagbar högtalare

Högtalaren kan enkelt tas loss för användning i bullriga arbetsmiljöer.

Robust & hållbar konstruktion

DXL4s dubbla väggkonstruktion är robust och hållbar. Den ger också IP65-standardskydd mot damm och vatten.

3 års garanti

DXL4 kommer med 3 års garanti

C.Scope DXL4 Kabelsökare

Kabelsökare

Artikelnr: DXL4CAT-D Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare

Dokument

Produktblad

Manual