Multilinjelaser med en horisontell och två vertikala gröna laserlinjer samt kläm- och väggfäste

MasterPlane-Laser 3G Plus Multilinjelaser

Den här tredimensionella, väl synliga lasern projicerar en horisontal och två vertikala gröna laserlinjer för exakt inriktning av föremål. Vid samtidigt arbete vid golv och tak fungerar laserkryssen som ett lod. Laserlinjerna kan slås på och av separat och vid extern påverkan slår Anti-Drift-System (ADS-Tilt) av dem för att förhindra felmätningar. Med kläm- och väggfästet kan lasern hängas upp, fixeras säkert på metallytor eller fästas vid takprofiler.

  • Tredimensionell laser med en horisontell och två vertikala 360°-laserlinjer
  • Exakt horisontell och vertikal inriktning av föremål
  • Bästa synbarheten med grön laserteknik
  • Magnetisk kläm- och väggfästeför upphängning, horisontell och vertikal infästning på profiler och fixering vid metallytor
  • MicroControl: Sidofindrivning för exakt vertikal justering av laserlinjerna till kroppens kanter
  • Enkel uppriktning av lutningar med manuell lutningsfunktion
  • Lodfunktion för synkrona arbeten på golv och i tak

MasterPlane-Laser 3G Plus Multilinjelaser

Multilinjelaser med gröna linjer

Artikelnr: 031.400A Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare

Dokument

Produktblad