Laseravståndsmätare med vinkelfunktion

LaserRange-Master i5 Avståndsmätare

  • Invändigt mätområde 0,05 bis 50 m
  • Mätnoggrannhet ± 1,5 mm (normalt)
  • Yt- och volymfunktionen tillåter registrering av rumsstorlek, exempelvis för beräkning av materialmängder
  • Vinkelfunktion 1 + 2 + 3*, kontinuerlig min/max-mätning
  • Digital libell för injustering av mätinstrumentet
  • Kalibrering av lutningssensorn
  • 360° lutningssensor för bestämning av vågrätt och lodrätt avstånd
  • Belyst 4-radig LC-display i färg
  • Stabilt ergonomiskt hölje

* Tillsammans med 360° lutningssensor

LaserRange-Master i5 Avståndsmätare

Laseravståndsmätare

Artikelnr: 080.835A Kategorier: ,
Hitta din återförsäljare

Dokument

Produktblad