DJI Terra Pro Programvara

Gör världen till din digitala tillgång

DJI Terra är en PC-programvara som huvudsakligen bygger på 2D-ortofoton och 3D-modellrekonstruktion, med funktioner som 2D multispektral rekonstruktion, LiDAR punktmolnbearbetning och detaljerade inspektionsuppdrag. Det är en helhetslösning som levererar oöverträffad effektivitet till industrianvändare, med omfattande rekonstruktionsmodeller som vänder sig till vertikaler som markkartläggning, kraftöverföring, räddningstjänst, konstruktion, transport och jordbruk.

Områdeskartläggning

3D-modeller

Importerar bilder tagna från flera vinklar för att automatiskt generera en realistisk 3D-modell. Tre tillgängliga upplösningar – hög, medel och låg – för bildrekonstruktion i olika scenarier, såsom mätning och kartläggning, olycksplatser, elnätsutrustning och framstegsspårning för byggprojekt.

2D-kartor

Generera högupplösta ortomosaiker, så att du kan få detaljerade och exakta mätresultat för alla dina kritiska projekt.

LIDAR

Bearbeta punktmolndata som fångats av Zenmuse L1 i DJI Terra. Med bara ett klick, beräkna POS-data, punktmoln och synligt ljusdata, exportera punktmoln i standardiserade format och generera fältarbetesrapporter.

Multispektral

Använd multispektral data från Phantom 4 Multispectral, generera radiometriskt kalibrerade reflektanskartor för fjärranalysforskning och mer, eller producera vegetationsindexkartor inklusive NDVI och NDRE. Skapa receptkartor för applicering med variabel dosering med DJI:s Agras-drönare för att förbättra skörden samtidigt som kostnaderna minskar.

3D-kartläggning i realtid

När effektivitet är nyckeln, rendera och visualisera snabbt en 3D-modell av det kartlagda området. Ta beslut baserat på den preliminära modellen och kontrollera omedelbart att de är fullständiga eller planera 3D-flygningar på plats.

Kartläggning i realtid

Generera snabbt en 2D ortomosaic av det valda området i realtid. Detta är inte bara idealiskt för att skapa detaljerade flygvägar i avlägsna områden utan det är också användbart för tidskänsliga uppdrag som kräver snabbt beslutsfattande på plats.

Detaljerad planering av inspektionsuppdrag

Generera automatiskt waypoints och flygrutter baserat på en eller flera punkter valda i en lokal 3D-modell eller punktmoln (eller ett tredje parts punktmoln). Då visas en simulerad kameravy inklusive den valda punkten skärmen för att möjliggöra bättre val av waypoint och effektivare flygruttplanering. Vilket automatiserar inspektionsarbetsflöden.

Uppdragsplanering

Waypoints

Skapa effektiva flygvägar med hjälp av fördefinierade waypointåtgärder och justerbara parametrar som höjd, hastighet, kardans stigningsvinkel, flygplanets kurs och mer. Använd 3D Flight Visualization för att designa och simulera uppgifter på befintliga 3D-modeller för mer komplexa och snäva uppdrag som kräver stor uppmärksamhet på detaljer.

Area

Med bara några få tryck på skärmen kan du automatisera komplexa uppdrag. Så att du sömlöst kan ta bilder som kan bearbetas för att producera en mängd olika kartor och modeller för vidare analys och för att underlätta beslutsfattande.

Obligue

När noggrannhet är viktigt och detaljer är avgörande för dina kritiska operationer, låter Oblique dig fånga en rik 3D-modelldatauppsättning. Detta genom att justera kamerans vinkel i en lutad vinkel, vilket ger dig en extra skarp bild av tillgången.

Corridor

Skapa automatiska flyguppdrag runt vägar och järnvägar genom att helt enkelt rita en linje på kartan. Uppdragsinställningarna kan justeras för att ändra det totala kartlagda området. Vilket ger dig flexibiliteten att välja mellan att skapa högupplösta 2D-kartor och 3D-modeller eller snabba översikter.

DJI Terra Pro Programvara

Programvara

Artikelnr: CP.QT.00002768.01 Kategorier: ,